Giỏ hàng
0 mặt hàng
 
Hotline

Liên hệ mua hàng:

0913 633 123

baobiapm@gmail.com

 
Sản phẩm bán chạy
 
Tổng Truy Cập
01609511
 

Bao bì phổ thông ( Bao hàng chợ)

Xếp theo:
Bao tải dứa mầu xanh lá
Bao tải dứa mầu xanh lá
Bao tải dứa mầu xanh lá
0 VNĐ  
Bao tải dứa mầu vàng
Bao tải dứa mầu vàng
Bao tải dứa mầu vàng
0 VNĐ  
Bao tải dứa mầu nõn chuối
Bao tải dứa mầu nõn chuối
Bao tải dứa mầu nõn chuối
0 VNĐ  
Bao tải dứa in một Gấu xanh
Bao tải dứa in một Gấu xanh
Bao tải dứa in một Gấu xanh
0 VNĐ  
Bao tải dứa mầu trắng
Bao tải dứa mầu trắng
Bao tải dứa mầu trắng
0 VNĐ  
Bao tải dứa xanh khổ lớn
Bao tải dứa xanh khổ lớn
Bao tải dứa xanh khổ lớn
0 VNĐ  
Bao tải dứa xanh lá khổ lớn
Bao tải dứa xanh lá khổ lớn
Bao tải dứa xanh lá khổ lớn
0 VNĐ  
Bao tải dứa mầu đen, sọc xanh
Bao tải dứa mầu đen, sọc xanh
Bao tải dứa mầu đen, sọc xanh
0 VNĐ  
Đặc sản gạo dẻo liên hương
Đặc sản gạo dẻo liên hương
Đặc sản gạo dẻo liên hương
0 VNĐ  
Bao Gạo Đặc sản Hải Hậu- viền xanh ngọc
Bao Gạo Đặc sản Hải Hậu- viền xanh ngọc
Bao Gạo Đặc sản Hải Hậu- viền xanh ngọc
0 VNĐ  
Bao Gạo Đặc sản Hải Hậu-, viền xanh dương
Bao Gạo Đặc sản Hải Hậu-, viền xanh dương
Bao Gạo Đặc sản Hải Hậu-, viền xanh dương
0 VNĐ  
Bao tải dứa mầu trắng- xuất khẩu
Bao tải dứa mầu trắng- xuất khẩu
Bao tải dứa mầu trắng- xuất khẩu
0 VNĐ  
Bao tải mầu đỏ, sọc tím- xuất khẩu
Bao tải mầu đỏ, sọc tím- xuất khẩu
Bao tải mầu đỏ, sọc tím- xuất khẩu
0 VNĐ  
Bao tải mầu đỏ, sọc xanh
Bao tải mầu đỏ, sọc xanh
Bao tải mầu đỏ, sọc xanh
0 VNĐ  
Bao tải mầu đen K100,110x140,160, sọc vàng
Bao tải mầu đen K100,110x140,160, sọc vàng
Bao tải mầu đen K100,110x140,160, sọc vàng
0 VNĐ  
Bao Chim Công Ngọc Quyển**
Bao Chim Công Ngọc Quyển**
Bao Chim Công Ngọc Quyển
0 VNĐ  
Bao Ure cam, Ure vang
Bao Ure cam, Ure vang
Bao Ure cam, Ure vang
0 VNĐ  
Bao MALT vàng
Bao MALT vàng
Bao MALT vàng
0 VNĐ  
Bao MALT mầu xanh lá
Bao MALT mầu xanh lá
Bao MALT mầu xanh lá
0 VNĐ  
Bao dứa in Chim Vàng
Bao dứa in Chim Vàng
Bao dứa in Chim Vàng
0 VNĐ